Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

Maj 2019

  • Intencja ewangelizacyjna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

 

Miesiąc misyjny

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 2 użytkowników.

Dzień Misjonarzy Męczenników powstał z inicjatywy młodzieżowego ruchu Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech i od roku 1993 obchodzony jest w dniu 24 marca, w rocznicę zamordowania abp. Oskara Romero.

Od tamtej pory każdego roku wspominamy wtedy wszystkich misjonarzy i pracowników duszpasterstwa, którzy ponieśl iśmierć w czasiepełnieniaswojejposługi. Podjęcie w tymdniumodlitwy i postu w intencjimisjimożenampomóc w refleksjinadwłasnąwiarą i zaangażowaniem w głoszenieEwangelii.
     PodkoniecrokuagencjainformacyjnaPapieskichDziełMisyjnych Fides podajelistęmisjonarzy i pracownikówduszpasterstwa, zamordowanych w danymroku. Zgodnie z tym w roku 2017 śmierćponiosły 23 osoby: 13 kapłanów, 1 bratzakonny, 1 siostrazakonna i 8 osóbświeckich. Najwyższąliczbęzamordowanychodnotowano w Ameryce. Zginęłotam 11 osóbpracujących w duszpasterstwie (8 kapłanów, 1 bratzakonny i 2 osobyświeckie). W Afryceżyciestraciło 10 osób (4 kapłanów, 1 siostrazakonna i 5 osóbświeckich). Wedługdanych Fides w latach 2000-2017 zamordowano 447 osóbpracujących w duszpasterstwie, w tym 5 biskupów.


     Wśródubiegłorocznychofiarznajdujesiędwudziestosześcioletnia Helena Agnieszka Kmieć, polskawolontariuszka, członkiniwolontariatumisyjnegosalwatorianów. Zginęła 24 stycznia 2017 r. w boliwijskiej Cochabambie. Przybyła tam kilka dniwcześniej z innąpolskąwolontariuszką  doszkołyEdmundaBojanowskiegoprowadzonejprzezZgromadzenie SióstrSłużebniczek BogarodzicyDziewicyNiepokalaniePoczętej, gdziemiałypracowaćprzezsześćmiesięcy.
     Wśródwspółczesnychpolskichmisjonarzy, którzyponieśliśmierć w czasiepełnieniaposługimisyjnej, jest o. Zbigniew Strzałkowski i o. MichałTomaszek, franciszkanie, zamordowani 9 sierpnia 1991 r. Obydwajzostalibeatyfikowani 5 grudnia 2015 r.
     W tymrokumija 20. rocznicaśmierciks. Jana Czuby, misjonarzafideidonum z diecezjitarnowskiej, którypracował w Kongo-Brazzaville. Śmierćponiósł z rąkrebeliantów w dniu 27 października 1998 r. na terenieswojejparafiiśw. TomaszaApostoła w Loulombo. Kilkamiesięcyprzedśmierciąwyznał: „Ta misja w Loulombojestmoja. Jestmojąmisją z wyboru. (...) Żyjęichżyciem, a oniżyjąmoim. (...) Mojesercezakorzeniłosiętam”.
     Kleryk Robert Gucwaodroku 1991 odbywałformacjęzakonną w StowarzyszeniuMisjiAfrykańskich w Togo i Beninie, a następnie w RepubliceŚrodkowoafrykańskiej. Pracował w szpitalu, prowadziłkatechezydlakatechumenów, posługiwał w parafiach. Zginął 15 listopada 1994 r. w Bangipodczasnapadugrupyuzbrojonychbandytów.
     W dniu 17 maja 2001 r. w kameruńskimKarnapozbawionożycia o. HenrykaDejnekęzeZgromadzeniaOblatówMaryiNiepokalanej.
     W Kinszasie, stolicyDemokratycznejRepublikiKonga, 11 maja 2003 r. pobito s. CzesławęLorekzeZgromadzeniaNajświętszegoSerca Pana JezusaSacré-Coeur. Zmarładziesięćdnipóźniej w wynikuodniesionychran.
     W dniu 6 grudnia 2010 r. w Santo Domingo de los Tsachilas w Ekwadorzezamordowano o. MirosławaKarczewskiego, franciszkańskiegomisjonarza. Na jegocielebyłyliczneranycięte.
     Ojciec Marek Rybiński, salezjanin, posługiwał w Tunezji. Znaleziono go martwego 18 lutego 2011 r. w salezjańskiejszkole w Manouba. Wcześniej w swoichnotatkachzapisał: „Nie tylkopustygarnekwyznaczarejonymisyjne, duchmisyjny to coświęcejniżtroska o cierpiącedzieciAfryki, ale głódduchowy, a możeprzedewszystkim, właśnie to – nieznajomośćJezusa. To wyznaczarejonymisyjne i nadajetakimosobomjakkapłaniprawonoszeniadumnegoimienia – misjonarz”.