Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

Luty 2019


Intencja ewangelizacyjna:

O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Poznawaliśmy marzenia dzieci z Azji, Afryki i Ameryki i porównywaliśmy je z naszymi marzeniami. Siostra Anthonia – Nigerianka, która razem z nami przeżywała te wakacje, uwrażliwiała nas  na potrzeby dzieci żyjących w Afryce i zachęcała do wdzięczności za wszystko co posiadamy, zwłaszcza za dar wiary i sakramenty święte.

DZIESIĄTE DIECEZJALNE WAKACJE MISYJNE

Pięćdziesiątka dzieci z różnych szkól podstawowych diecezji świdnickiej uczestniczyła w wakacjach misyjnych zorganizowanych przez Referat Misyjny SKB  w Zagórzu Śląskim.

 Tradycyjnie każdego dnia wybieraliśmy się na inny kontynent, by poznać nie tylko piękno natury, ale także tradycje, zwyczaje i problemy ludzi tam żyjących. Oczywiście zwiedzanie kontynentów związane było z poznawaniem błogosławionych i świętych, którzy je reprezentowali. 

 Poznawaliśmy marzenia dzieci z Azji, Afryki i Ameryki i porównywaliśmy je z naszymi marzeniami. Siostra Anthonia – Nigerianka, która razem z nami przeżywała te wakacje, uwrażliwiała nas  na potrzeby dzieci żyjących w Afryce i zachęcała do wdzięczności za wszystko co posiadamy, zwłaszcza za dar wiary i sakramenty święte.

Warsztat małego misjonarza miał na celu ukazanie bogactwa kultury poszczególnych kontynentów. Wybierając się do Afryki, uczyliśmy się ręcznego farbowania tkanin a Siostra Anthonia pokazywała do czego używa się takich tkanin w życiu codziennym. W dniu, w którym zwiedzaliśmy Azję, robiliśmy wachlarze, które służyły nam do wykonania tańca azjatyckiego. Każde dziecko przygotowało także kwiaty dla swoich rodziców. Stasi uczestnicy wcielali się rolę dziennikarzy, przygotowując wywiady z misjonarzami.

 

 

Udział  wakacjach misyjnych dał nam okazję do przeżywania codziennego życia we wspólnocie, dzielenia się tym co posiadamy, wzajemnej służby, przebaczenia i współpracy w przygotowaniu codziennej liturgii, różańca misyjnego (odmawialiśmy go    w różnych językach: swuahili, po japońsku, po hiszpańsku a s. Anthonia w języku ibu).  W piątek odprawiliśmy w terenie drogę Krzyżową w intencji misjonarzy.

Ostatni dzień pobytu w Zagórzu był dniem szczególnym, nie tylko ze względu, że jest dzień Pański. Od rana każdy przygotowywał się do udziału w uroczystej Mszy św., którą odprawił ks. Tadeusz Faryś długoletni misjonarz na Wybrzeżu Kości Słoniowej a obecnie Dyrektor PDM w naszej diecezji. Na tę Mszę św. zostali zaproszeni rodzice dzieci biorących udział w wakacjach misyjnych. Było to nasze wspólne dziękczynienie za piękny czas spędzony we wspólnocie małych misjonarzy. Animatorzy wspólnie z dziećmi przygotowali barwną procesję z darami ofiarnymi podchodząc do ołtarza w rytmie liturgicznego tańca afrykańskiego. Śpiewy były wykonywane w różnych językach i rytmach z różnych kontynentów. Szczególną radość sprawiał widok bardzo wielu osób przystępujących do Komunii św.

Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na rodzinną Agapę, która została zorganizowana wspólnie z rodzicami. Następnie dzieci przedstawiły przygotowane przez siebie bajki z różnych kontynentów. Trema z powodu obecności rodziców nie przeszkodziła młodym aktorom wcielać się różne bajkowe postacie. Nie zabrakło także tańców i radosnych śpiewów.

Wdzięczni Bogu i animatorom o raz klerykom z naszego seminarium duchownego za kolejne (już dziesiąte)  wakacje z misjami wyjeżdżaliśmy z posłaniem, aby głosić Ewangelię tam, gdzie żyjemy na co dzień i przykładem dobrego życia przyciągać innych do Chrystusa.