W sierpniu b.r. odeszła na emeryturę s. Magdalena Sypko, pracująca w Referacie Misyjnym. Na jej miejsce witamy s. Annę Jarosz.
S. Anna jest otwarta na prowadzenie animacji misyjnej w parafiach, której celem jest budzenie i umacnianie ducha misyjnego w Ludzie Bożym. „Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną” (RM 77).
 
Udział w misji powszechnej jest oznaką dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. Dlatego jest ważne, aby „wierzący rozszerzali granice swej miłości, okazując troskę o tych, którzy są daleko, tak jak i o tych, którzy są blisko: modlili się za misje i o powołania misyjne, pomagali misjonarzom i śledzili z zainteresowaniem ich działalność…”
Referat Misyjny zaprasza do współpracy księży proboszczów, katechetów, animatorów, osoby prowadzące Ogniska Misyjne, Koła Misyjne czy Róże Żywego Różańca dla osób dorosłych.
Proponuje:
• Niedziele Misyjne w parafiach;
• Nabożeństwa misyjne w parafiach (październik misyjny…)
• Spotkania o tematyce misyjnej dla grup parafialnych;
• Zakładanie i formację misyjną dla kół i grup misyjnych;
• Katechezy misyjne dla szkół podstawowych i średnich;
• Rekolekcje misyjne dla szkół podstawowych i średnich.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Kontakt - s. Anna Jarosz, tel.: 693 053 901.