Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

wrzesień

  • Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
    Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Drodzy Katecheci,

Zbliża się IV Krajowy Kongres Misyjny, którego hasło „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” mobilizuje nas do dzielenia się radością wiary i odpowiedzialnością za misje. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do wszystkich parafii zostały wysłane materiały liturgiczno-homiletyczne z prośbą o wykorzystanie ich w czasie trwania Kongresu, zwłaszcza w niedzielę 14 czerwca br. podczas parafialnej stacji kongresowej.

 

Materiały te zostały ubogacone wzorami nabożeństw misyjnych oraz informacjami, które można wykorzystać w różnych duszpasterskich inicjatywach po Kongresie. Do materiałów został dołączony plakat na 14 czerwca. Serdecznie prosimy o zamieszczenie go w gablotkach parafialnych.

Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, jak przypomniał nam o tym papież Franciszek,            a misje są sprawą wiary całego Kościoła. Prosimy, aby księża  przy współpracy z katechetami i parafialnymi grupami misyjnymi zaangażowali się w zorganizowanie w niedzielę 14 czerwca br. Parafialnej stacji kongresowej w swoich wspólnotach

 

Propozycje działań kongresowych
w parafii przed 14 czerwca i w niedzielę 14 czerwca 2015 r.

PARAFIA:

1. Msze święte z homilią o tematyce misyjnej, pracy misjonarzy.

- Zaangażowanie w przygotowanie liturgii:

kapłani, osoby konsekrowane, parafialne rady duszpasterskie, katecheci, katechetki, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia kościelne, dzieci i młodzież z PDMD, kolędnicy misyjni - zaprosić misjonarza, misjonarkę na tę niedzielę do parafii (jeśli to możliwe),

- katecheci mogą przygotować scenkę z dziećmi, młodzieżą o tematyce misyjnej.  Do Wydziału Katechetycznego zostanie przesłana taka scenka misyjna.

2. Nabożeństwa czerwcowe o tematyce misyjnej a szczególnie w dni  kongresowe (piątek, sobota, niedziela)

- Zaangażowanie w przygotowanie nabożeństwa:

kapłani, osoby konsekrowane katecheci, katechetki, chorzy i cierpiący, ruchy kościelne, wspólnoty, stowarzyszenia, Parafialne Rady Duszpasterskie, Róże różańcowe, Sodalicje, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Legion Maryi,

Godzina miłosierdzia: Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia

Różaniec w intencji misji i misjonarzy

RODZINA:

Rodzice, dzieci

- modlitwa w rodzinie za misje, rozmowy na temat zaangażowania misyjnego

Pomoc: literatura misyjna, czasopisma misyjne, filmy misyjne

- modlitwa wieczorna w intencji misji

- modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego

- udział we Mszy św. w intencji misjonarzy i Komunia św.

EWANGELIZACJA NA ULICACH w sobotę lub niedzielę (13 lub 14 czerwca)

Osoby konsekrowane, Neokatechumenat, Akcja Katolicka, KSM, Ruch Światło –Życie, Wolontariat, Zespoły młodzieżowe, Harcerze, grupy nowej ewangelizacji…

w myśl papieża Franciszka „Idźcie na ulice…”, Idźcie i czyńcie raban”

PROPOZYCJE DO WYKORZYSTANIA W PARAFII I SZKOLE

- koncert piosenki misyjnej w wykonaniu chórów, zespołów, scholii dziecięcej lub młodzieżowej

- scenka z życia misjonarzy i misji (zaangażować szkołę, grupy),

- konkurs wybranej piosenki lub wiersza (dzieci i młodzież ze szkół),

- film misyjny (przy parafii lub nawet w kinie),

- wystawa o życiu misjonarzy w parafii (z namalowanych prac przez dzieci, młodzież)

- wystawa misyjna o misjonarzach i misjonarkach z diecezji w Centrach kultury, parafiach,

- najlepszy strój misyjny – przedstawiają kontynenty świata,

- loterię fantową lub kiermasz (na pomoc misjonarzom),

- „Misyjna Kanapka”  lub zupa – albo dla wszystkich, albo do kupienia….

- bieg kongresowy, zabawy sportowe i gry itp.,

- nauka hymnu kongresowego i pieśni misyjnych

SZKOŁA przed 14. czerwca:

Zaangażowani: kapłani, katecheci, katechetki, nauczyciele, uczniowie, dzieci
i młodzież z PDDM, szkoły katolickie, szkoły im. Jana Pawła II

- katecheza o tematyce misyjnej,

- konkurs wiedzy o misjach – wcześniej przygotowują katecheci,

- malowanie plakatów misyjnych o pracy misjonarzy,

- zaproszenie jakiegoś misjonarza – jeśli jest to możliwe,

- założenie Koła Misyjnego, albo PDMD (Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci) -

z okazji Kongresu Misyjnego, jako owoc i zachęta,

- modlitwy za misje i misjonarzy,

- film misyjny itp.