Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

wrzesień

  • Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
    Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

 

Dnia 9 października 2010 r. w Świdnickiej Kurii Biskupiej, odbyły się Warsztaty Misyjne dla katechetów, których tematem byla "Animacja misyjna w szkole i parafii". Na początku głos zabrał ks. Tomasz Czubak, dyrektor PDM diecezj świdnickiej. W swym krótkim wystąpieniu podziękował katechetom za ich prace i zaangażowanie  parafiach, s. Barbarze za pracę w Refearcie Misyjnym, oraz przedstawił prelegentkę.

Warsztaty prowadzone były przez s. Iwonę  Żmudę, serafitkę z Krakowa. Prelegentka podzieliła się swoim ponad 30-letnim doświadczeniem zdobytym na różnych parafiach, gdzie, jak zaznaczyla, dzialalnością misyjną zajmuje się z racji swego powolania katechetycznego. Przy wielkim zaangażowaniu dzieci przeprowadza różne akcje  na rzecz pomocy wybranym placówkom misyjnym.

Na początku swego wystąpienia nawiązała do orędzia Ojca św. Benedykta XVI na XVI Światowy Dzień Misyjny i zawartych w nim słów "Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zadanie Kościoła jakim jest głoszenie Ewangelii". W tym kontekście stwierdzila, że obecność uczestników warsztatów jest odpowiedzią na apel zawarty w tym orędziu. Podkreślila, że wszyscy powinni podejmować wysiłki mające na celu szerzenie królestwa Bożego na ziemi, być "milosierną twarzą Boga" i uczyć tego dzieci. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, to przedłużenie rąk Ojca Świetego, umożliwiające  objęcie pomocą dzieci i misjonarzy całego świata. Przed PDMD stoją określone zadania wyrażone hasłem Dzieła - "Dzieci pomagają dzieciom". Do tych zadań należy przede wszystkim: animacja, modlitwa, ofiara i czynienie dobra.

Następnie s. Iwona przedstawiła sposoby realizacji tych zadań w szkole przez katechezę, Ogniska Misyjne czy organizaowane uroczystości w parafii, a przede wszystkim poprzez umisyjnienie dzialających w niej grup. Siostra zachęcala do angażowania dzieci  na rzecz misji, zwlaszcza poprzez Adpcję Serca. Rozwijając temat animacji poprzez modlitwę, podkreśliła rolę katechezy oraz sprzyjające tej formacji świadome, aktywne przeżywanie uroczystości parafialnych i okresów liturgicznych.

Uczestnicy otrzymali cenne materiały zawierające propozycje zadań, które mogą być realizowane w szkole i parafii  w ciągu roku szkolnego. Zadaniea te zostaly szczegółowo omówione oraz ubogacone przykładami i wskazówkami prelegentki, opartymi na jej osobistym dopświadczeniu. Mozna było też zakupić materialy do animacji misyjnej i zaopatrzyć się w czasopisma misyjne o tej tematyce.

Warsztaty pozwoliły ich uczestnikom uświadomić sobie na nowo osobiste powołanie każdego z nas do głoszenia Chrystusowej Ewangelii, zachęciły do większego zaangażowania w materialna i duchową pomoc misjonarzom imtym, którym oni posługują  oraz pomogły zdobyć wiedzę i nowe umiejętności w zakresie aniamcji parafialnych i szkolnych ognisk misyjnych, a także innych grup dziecięcych i młodzieżowych animowanych w parafiach i szkołach. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, a jego doświadczenie będzie mogło owocować w pracy katechetycznej i parafialnej, jak też w osobistym przeżywaniu swego powołania w Kościele.

s. Elżbieta Żero