Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

wrzesień

  • Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
    Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

W dniach 17-18 marca 2012 roku, odbyło się Regionalne spotkanie formacyjne Zespołu Misyjnego „Wschód” w klasztorze ojców redemptorystów w Bardzie. Spotkaliśmy się w tym miejscu po raz pierwszy, choć sam Zespół istnieje już od 21 lat. Wśród uczestników obok osób z długoletnim stażem, zarówno świeckich, jak i ojców redemptorystów, znalazło się kilka osób nowych.

Na początku każdy dokonał krótkiej autoprezentacji. Aby wejść w odpowiedni (wschodni) klimat, zaśpiewaliśmy piosenkę po rosyjsku, wielbiąc nią Pana Boga. Następnie miała miejsce interesująca konferencja, wygłoszona przez br. Arkadiusza Buszkę, na temat sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrztu, bierzmowania i Eucharystii), obejrzeliśmy także film o inicjacji religijnej w różnych religiach. Kulminacyjnym momentem dnia była Eucharystia celebrowana przez przewodniczącego naszego Zespołu o. Witolda Hetnara.

 Po obiedzie udaliśmy się na przechadzkę szlakiem kaplic różańcowych, wykorzystując czas na wspólny śpiew, modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia oraz na luźne rozmowy.

Po południu wysłuchaliśmy konferencji br. Dominika Jurka, dotyczącej Nowej Ewangelizacji. Kolejnym punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy, zakończona błogosławieństwem i modlitwą wieczorną Kościoła, czyli Nieszporami.

Każdy, kto spotkał Jezusa, chce dzielić się tą radością z innymi, postanowiliśmy więc opowiedzieć bardzkim parafianom o rekolekcjach prowadzonych przez członków Zespołu Misyjnego „Wschód” dla dzieci i młodzieży na terenach byłego Związku Radzieckiego.  W związku z tym byliśmy obecni na wszystkich niedzielnych Mszach świętych, podczas których homilię głosił o. Witold, a ktoś z nas dawał świadectwo o spotkaniu z Kościołem na Wschodzie. Pokazywaliśmy także zdjęcia z rekolekcji na Ukrainie i Białorusi. Po każdej Eucharystii zbieraliśmy ofiary, które zasilą fundusz przeznaczony na zorganizowanie w tym roku letnich rekolekcji na Ukrainie i Białorusi.

Zespół Misyjny "Wschód" istnieje od 1991 roku i działa przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jego członkami są zakonnicy oraz osoby świeckie: nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, studenci, uczniowie szkól średnich. U początku Zespołu stoją dwaj ojcowie redemptoryści: o. Grzegorz Ruksztełło i o. Dariusz Paszyński, obecnie pracujący w Rosji. Zasadniczym celem Zespołu jest pomoc parafiom katolickim na terenie byłego ZSRR. Przejawia się ona szczególnie w organizowaniu, wspieraniu i prowadzeniu rekolekcji, głównie dla dzieci i młodzieży. Są to zazwyczaj tygodniowe rekolekcje tygodniowe rekolekcje typu oazowego. Zespół przeprowadził wiele serii rekolekcji w takich krajach, jak: Białoruś, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina, pomagając w pracy duszpasterskiej kapłanom tam pracującym.

Więcej informacji na stronie ZM "Wschód": http://www.zmwschod.iaw.pl/pl

                                                                                                          Katarzyna Halota

                                                                                                          Iwona Stasiowska