Menu użytkownika

Papieskie intencje ewangelizacyjne

Lipiec 2017

Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w miłosierdzie oraz piękno życia chrześcijańskiego.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Ogniska Misyjne tworzą dzieci należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Historia PDMD liczy ponad 160 lat. Zostało zalożone przez francuskiego biskupa Karola de Forbin- Jansona w 1843 roku, kiedy to poruszony tragicznym losem małego Chińczyka, powołał do istenia Dzieło Świętego Dziecięctwa. Początkowo z pomocą duchową i materialną pospieszyły francuskie dzieci, wkrótce jednak dołączyły do nich dzieci z innych krajów Europy, a później z innych kontynentów. Idee tego Dzieła - dziś nazwywanego Papieskiem Dziełem Misyjnym Dzieci (PDMD) - trafiły w 1858 do Polski.

Celem i zadaniem Ognisk Misyjnych jest wspomaganie misjonarzy w ich posłudze ewangellizowania tych, którzy jeszcze nie znają  Jezusa Zbawiciela. Dzieci, które włączyły się w taką  formę ewangellizacji nawiązują kontakty z misjonarzamii,  wstawiaję się u Jezusa w formie różancowej, modlą się też za rówieśników z krajów misyjnych, przygotowują nabożeństwa misyjne, piszą listy do misjonarzy. W okresie świątecznym wykonują kartki świąteczne. Swoje smutki i dziecięce cierpienia ofiarują Panu Jezusowi za misje i misjonarzy.

Linki

Przydatne adresy stron internetowych

Dzieło Pomocy Ad gentes -

http://www.adgentes.misje.pl/

Komisja Episkoapatu ds. Misji -

http://www.misje.pl/

Papieskie Dzieła Misyjne -

http://missio.org.pl/pontyfikat/

Miva Polska -

http://www.miva.pl/